ข้อมูลทีปราษฎร์ฯ
 :: หน้าแรก
 :: ข้อมูลทั่วไป
 :: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 :: สิ่งเคารพ สักการะ
 :: ข้อมูลนักเรียน
 :: ข้อมูลบุคลากร
 :: บทเพลงชาว ท.พ.
 :: หมายเลขโทรศัพท์
 :: แผนที่โรงเรียน
 กลุ่มงาน
 :: บริหารทั่วไป
 :: งบประมาณและสินทรัพย์
 :: บุคลากร
 :: วิชาการ
 :: กิจการนักเรียน
 :: ICT
 บุคลากร
 :: คณะผู้บริหารโรงเรียน
 :: ครูและบุคลากร
     ภาษาไทย
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
     สุขศึกษาและพลศึกษา
     ศิลปะ
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ภาษาต่างประเทศ
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     เจ้าหน้าที่
     ภารโรง / แม่บ้าน / ยาม
 รวมลิงค์ต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ท.พ.
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป
 
ประชาสัมพันธ์งานแผนงานเรื่องการจัดทำโครงการและกิจกรรมตามแผนงบประมาณปี 2557 
             
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2558 
     
ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
      อาคาร 324ล/55 -ข (ในเขตแผ่นดินไหว)
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารบุคลากร
 
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา คนใหม่ 
      ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการประยงค์ อินนุพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา คนใหม่ จากบุคลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาทุกคน
ขอแสดงความยินดี....กับท่านผู้อำนวยการพิสิษฐ ศักดา กับวิทยฐานะผอ.เชี่ยวชาญ 
      ขอแสดงความยินดี....กับท่านผู้อำนวยการพิสิษฐ ศักดา กับวิทยฐานะผอ.เชี่ยวชาญ นับเป็นผอ.เชี่ยวชาญคนแรกของอำเภอเกาะสมุย และผอ.เชียวชาญคนที่ 3 ของ สุราษฎณ์ธานี นับเป็นเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีครั้งยิ่งใหญ่ของชาวทะเลทอง
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารวิชาการ
 
ไฮไลท์ทีปราษฎร์พิทยา ความภาคภูมิใจ ที่เราทำได้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี 1) 
      ไฮไลท์ทีปราษฎร์พิทยา ความภาคภูมิใจ ที่เราทำได้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี 1)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปแข่งขันระดับภาคใต้ จำนวน 24 รายการ 
      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปแข่งขันระดับภาค จำนวน &n
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารกิจการนักเรียน
 
แบบฟอร์มและระเบียบนักเรียน เพื่อประกอบวิชาหน้าที่พลเมือง 
       คุณครูทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนได้จากเว็บไซต์ฝ่ายกิจการนักเรียน เมนูการให้บริการ เมนูย่อยหน้าที่พลเมืองครับ...
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน สำหรับครูที่ปรึกษา 
      แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน เป็นรายห้อง สำหรับครูที่ปรึกษาดาวน์โหลดเพื่อกรอส่งกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นไฟล์ RAR (มีการบีบอัดข้อมูลให้เป็นไฟล์เดียวกัน) เมื่อคุณครูดาวน์โหลดไปแล้วให้ทำการคลายการบีบอัด จะได้ไฟล์ Exel ระดับชั้นต่างๆ ให้คุณครูกรอกในระ
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหาร ICT
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
            ด้วย กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์จัดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสู่ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิว
ระบบตรวจสอบผลการเรียนแบบออนไนล์ 
       นักเรียนสามารถตรวจสอบระบบตรวจสอบผลการเรียนแบบออนไลน์ ได้ทาง บริการสารสนเทศ ท.พ. เลือก 
 บริการสารสนเทศ ท.พ.
 :: ระบบตรวจสอบผลการเรียน
     - ปีการศึกษา 2556
 :: รายงานการมาเรียน
 :: รายงานการปฏิบัติงาน
 เผยแพร่บทความ
 นายพิสิษฐ ศักดา
 :: Backward Design
 :: การสร้างวินัยเชิงบวก
 Best Practice
 :: เครื่องหนังและกะลามะพร้าว
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 :: นายพิสิษฐ ศักดา
 :: นายโกสินทร์ จันทร์ประสิทธิ์
 :: นายประยงค์ ด่วนเดิน
 :: นางสุลีพร ดีทอง
 :: นางจำเรียง ใจกว้าง
 :: นายภาณุมาศ ควนพิน
 :: นายณรงค์ ศิริยงค์
 :: นางสาวนรวีร์ รักเถาว์
 :: นางสาวอรวรรณ อินทรักษ์
 :: นางจันทร์นิพา พยัคฆพล
 :: นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์
 :: นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
 :: นายธนิต ดีทอง
                    อ่านต่อ..
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
 :: เอกสารหมายเลข 5
 :: -
 คําสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร
 :: เวรกลางคืน
 :: เวรกลางวันช่วงวันหยุด
 ::
 ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 255 ม.1 ต.แม่นํ้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โทรศัพท์ 077-425053, 077-430323, 077-430310 โทรสาร 077-425470 E-mail :: tpp_school@hotmail.com , tpp.tablet@gmail.com
Create by :: ICT Team Theeparatpittaya, All Rights Reserved.
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา