ข้อมูลทีปราษฎร์ฯ
 :: หน้าแรก
 :: ข้อมูลทั่วไป
 :: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 :: สิ่งเคารพ สักการะ
 :: ข้อมูลนักเรียน
 :: ข้อมูลบุคลากร
 :: บทเพลงชาว ท.พ.
 :: หมายเลขโทรศัพท์
 :: แผนที่โรงเรียน
 กลุ่มงาน
 :: บริหารทั่วไป
 :: งบประมาณและสินทรัพย์
 :: บุคลากร
 :: วิชาการ
 :: กิจการนักเรียน
 :: ICT
 บุคลากร
 :: คณะผู้บริหารโรงเรียน
 :: ครูและบุคลากร
     ภาษาไทย
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
     สุขศึกษาและพลศึกษา
     ศิลปะ
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ภาษาต่างประเทศ
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     เจ้าหน้าที่
     ภารโรง / แม่บ้าน / ยาม
 รวมลิงค์ต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ท.พ.
 
การตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
       สามารถตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ผ่านทาง website เมนู บริการสารสนเทศ ท.พ. ระบบตรวจสอบผลการเร
   จำนวนผู้เข้าชม 419 ครั้ง
นิราศชื่น 
       เชิญผู้ที่ชื่นชอบในวรรณกรรม "นิราศชื่น เพชรน้ำหนึ่งแห่งวรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้" ได้ที่นี่
   จำนวนผู้เข้าชม 299 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
 
ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
      เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 ดาว์นโหลดเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มีนาคม 2557 ที่เวปไซต์ www.tpp.ac.th ฝ่ายงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ โทร.077-425053
ประกาศ เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมา (ซ่อมแซม ปรับปรุงโรงจอดรถ) ประจำปีงบประมาณ 2557 
      สามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่เวปไซต์ www.tpp.ac.th กลุ่มงานงบประมาณและสินทรัพย์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มีนาคม 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารบุคลากร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารวิชาการ
 
ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 
         
รับสมัครนักเรียนภายในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      รับจากโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ตามแผนการเรียน ดังนี้ 1. โครงการพิเศษ แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 30 คน 2. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 36 คน 3. แผนการเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารกิจการนักเรียน
 
ทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ 
      โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาโดยฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสปีใหม่ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557 งานนี้อิ่มบุญกันทั้งคุณครูและนักเรียนครับ
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 
      โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษา งานนี้มีผุ้ปกครองเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหาร ICT
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
            ด้วย กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์จัดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสู่ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิว
ระบบตรวจสอบผลการเรียนแบบออนไนล์ 
       นักเรียนสามารถตรวจสอบระบบตรวจสอบผลการเรียนแบบออนไลน์ ได้ทาง บริการสารสนเทศ ท.พ. เลือก 
 บริการสารสนเทศ ท.พ.
 :: ระบบตรวจสอบผลการเรียน
     - ปีการศึกษา 2556
 :: รายงานการมาเรียน
 :: รายงานการปฏิบัติงาน
 เผยแพร่บทความ
 นายพิสิษฐ ศักดา
 :: Backward Design
 :: การสร้างวินัยเชิงบวก
 Best Practice
 :: เครื่องหนังและกะลามะพร้าว
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 :: นายพิสิษฐ ศักดา
 :: นายโกสินทร์ จันทร์ประสิทธิ์
 :: นายประยงค์ ด่วนเดิน
 :: นางสุลีพร ดีทอง
 :: นางจำเรียง ใจกว้าง
 :: นายภาณุมาศ ควนพิน
 :: นายณรงค์ ศิริยงค์
 :: นางสาวนรวีร์ รักเถาว์
 :: นางสาวอรวรรณ อินทรักษ์
 :: นางจันทร์นิพา พยัคฆพล
 :: นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์
 :: นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
 :: นายธนิต ดีทอง
                    อ่านต่อ..
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
 :: เอกสารหมายเลข 5
 :: -
 คําสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร
 :: เวรกลางคืน
 :: เวรกลางวันช่วงวันหยุด
 ::
 ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 255 ม.1 ต.แม่นํ้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โทรศัพท์ 077-425053, 077-430323, 077-430310 โทรสาร 077-425470 E-mail :: tpp_school@hotmail.com , tpp.tablet@gmail.com
Create by :: ICT Team Theeparatpittaya, All Rights Reserved.
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา