ข้อมูลทีปราษฎร์ฯ
 :: หน้าแรก
 :: ข้อมูลทั่วไป
 :: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 :: สิ่งเคารพ สักการะ
 :: ข้อมูลนักเรียน
 :: ข้อมูลบุคลากร
 :: บทเพลงชาว ท.พ.
 :: หมายเลขโทรศัพท์
 :: แผนที่โรงเรียน
 กลุ่มงาน
 :: บริหารทั่วไป
 :: งบประมาณและสินทรัพย์
 :: บุคลากร
 :: วิชาการ
 :: กิจการนักเรียน
 :: ICT
 บุคลากร
 :: คณะผู้บริหารโรงเรียน
 :: ครูและบุคลากร
     ภาษาไทย
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
     สุขศึกษาและพลศึกษา
     ศิลปะ
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ภาษาต่างประเทศ
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     เจ้าหน้าที่
     ภารโรง / แม่บ้าน / ยาม
 รวมลิงค์ต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ท.พ.
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผลการคัดเลือกรับตรงนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 
      ผลงาน ม.6 รุ่น 54 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ในการสอบตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของ 14 จังหวัดภาคใต้ โรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้มากที่สุด 10 โรงเรียนแรก จากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   จำนวนผู้เข้าชม 1011 ครั้ง
คู่มือติดตั้งและใช้งาน Oracle Database 11g : Administration Workshop 
      คู่มือติดตั้งและใช้งาน สำหรับการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้าน ICT ประจำปี พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 14 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมแม็กซ์ ถนนพระรามเก้า กทม Create by ภาณุวัฒน์ แสงกระจ่าง อณิมา รอตเสียงล้ำ สมคิด จรียานุวัฒน์  และทีมวิทยากรหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำนวนผู้เข้าชม 458 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป
 
ประชาสัมพันธ์งานแผนงานเรื่องการจัดทำโครงการและกิจกรรมตามแผนงบประมาณปี 2557 
             
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
 
เอกสารแนบ รายการสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ 
     
เอกสารสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารบุคลากร
 
รับสมัครคนสวน 
      รับสมัครคนสวน
ขอแสดงความยินดี....กับท่านผู้อำนวยการพิสิษฐ ศักดา กับวิทยฐานะผอ.เชี่ยวชาญ 
      อแสดงความยินดี....กับท่านผู้อำนวยการพิสิษฐ ศักดา กับวิทยฐานะผอ.เชี่ยวชาญ นับเป็นผอ.เชี่ยวชาญคนแรกของอำเภอเำกาะสมุย และผอ.เชียวชาญคนที่ 3 ของ สุราษฎณ์ธานี นับเป็นเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีครั้งยิ่งใหญ่ของชาวทะเลทอง
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารวิชาการ
 
ไฮไลท์ทีปราษฎร์พิทยา ความภาคภูมิใจ ที่เราทำได้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี 1) 
      ไฮไลท์ทีปราษฎร์พิทยา ความภาคภูมิใจ ที่เราทำได้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่ สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี 1)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปแข่งขันระดับภาคใต้ จำนวน 24 รายการ 
      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปแข่งขันระดับภาค จำนวน &n
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารกิจการนักเรียน
 
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน สำหรับครูที่ปรึกษา 
      แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน เป็นรายห้อง สำหรับครูที่ปรึกษาดาวน์โหลดเพื่อกรอส่งกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นไฟล์ RAR (มีการบีบอัดข้อมูลให้เป็นไฟล์เดียวกัน) เมื่อคุณครูดาวน์โหลดไปแล้วให้ทำการคลายการบีบอัด จะได้ไฟล์ Exel ระดับชั้นต่างๆ ให้คุณครูกรอกในระ
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
      โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาโดยฝ่ายกิจกรรมนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เมื่อวันที 11 กรกฎาคม 2557 งานนี้ อิ่มบุญกันถ้วนหน้าครับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหาร ICT
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
            ด้วย กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์จัดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสู่ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิว
ระบบตรวจสอบผลการเรียนแบบออนไนล์ 
       นักเรียนสามารถตรวจสอบระบบตรวจสอบผลการเรียนแบบออนไลน์ ได้ทาง บริการสารสนเทศ ท.พ. เลือก 
 บริการสารสนเทศ ท.พ.
 :: ระบบตรวจสอบผลการเรียน
     - ปีการศึกษา 2556
 :: รายงานการมาเรียน
 :: รายงานการปฏิบัติงาน
 เผยแพร่บทความ
 นายพิสิษฐ ศักดา
 :: Backward Design
 :: การสร้างวินัยเชิงบวก
 Best Practice
 :: เครื่องหนังและกะลามะพร้าว
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 :: นายพิสิษฐ ศักดา
 :: นายโกสินทร์ จันทร์ประสิทธิ์
 :: นายประยงค์ ด่วนเดิน
 :: นางสุลีพร ดีทอง
 :: นางจำเรียง ใจกว้าง
 :: นายภาณุมาศ ควนพิน
 :: นายณรงค์ ศิริยงค์
 :: นางสาวนรวีร์ รักเถาว์
 :: นางสาวอรวรรณ อินทรักษ์
 :: นางจันทร์นิพา พยัคฆพล
 :: นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์
 :: นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
 :: นายธนิต ดีทอง
                    อ่านต่อ..
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
 :: เอกสารหมายเลข 5
 :: -
 คําสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร
 :: เวรกลางคืน
 :: เวรกลางวันช่วงวันหยุด
 ::
 ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 255 ม.1 ต.แม่นํ้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โทรศัพท์ 077-425053, 077-430323, 077-430310 โทรสาร 077-425470 E-mail :: tpp_school@hotmail.com , tpp.tablet@gmail.com
Create by :: ICT Team Theeparatpittaya, All Rights Reserved.
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา