ข้อมูลทีปราษฎร์ฯ
 :: หน้าแรก
 :: ข้อมูลทั่วไป
 :: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 :: สิ่งเคารพ สักการะ
 :: ข้อมูลนักเรียน
 :: ข้อมูลบุคลากร
 :: บทเพลงชาว ท.พ.
 :: หมายเลขโทรศัพท์
 :: แผนที่โรงเรียน
 กลุ่มงาน
 :: บริหารทั่วไป
     ครูและบุคลากร
 :: งบประมาณและสินทรัพย์
     ครูและบุคลากร
 :: บุคลากร
     ครูและบุคลากร
 :: วิชาการ
     ครูและบุคลากร
 :: กิจการนักเรียน
     ครูและบุคลากร
 บุคลากรกลุ่มสาระและเจ้าหน้าที่
 :: คณะผู้บริหารโรงเรียน
 :: ครูและบุคลากร
     ภาษาไทย
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
     สุขศึกษาและพลศึกษา
     ศิลปะ
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ภาษาต่างประเทศ
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     เจ้าหน้าที่
     ภารโรง / แม่บ้าน / ยาม
 รวมลิงค์ ท.พ.
ภาพกิจกรรม
 
โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ที่ใช้สำหรับนักเรียน แก่เรือนพยาบาลประเสริฐ ชูจันทร์ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เมื่อ 26 ธ.ค. 2554 โดยผู้อำนวยการเป็นผู้รับมอบ
 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จัดกิจกรรม "Christmas' Day" ในวันที่  23 ธ.ค. 2554 ณ บริเวณ ลานหน้าเสาธง 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา กลุ่มสาระการงารอาชีพและเทคโนโลยี ขอขอบคุณ โนราห์บุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ( Nora Buri Resort & Spa : Hotel ) 111 หมู่ 5 หาดเฉวง บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี http://www.noraburiresort.com/ และ Samui Crocodile Farm  30/24 หมู่ 1 บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี http://www.samuicrocodilefarm.com/eng/engstart.htm  ให้นักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก เพื่อจะได้พัฒนาชีวิตและนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพต่อไป
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา นำครูผู้ช่วย พนักงานราชการและครูอัตราจ้างทุกประเภท ไปอบรมสัมนา ณ เขื่อนเชี่ยวหลาน 3-4 ธ.ค. 2554
 นายพิสิษฐ  ศักดา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำข้าราชการเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี  5  ธ.ค. 2554  ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก หน้าทอน เกาะสมุย
 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา นำนักเรียนไปปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรม "ทีปภาวัน" จำนวน 5 ห้องเรียน ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม โดยมี อ.นวลนภา ชอุ่มวรรณ เป็นหัวหน้าคณาจารย์
ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2554 วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2554
ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงส่ง นายอมรพจมาน พรหมพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ไปตำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 ต่อไป
 บริการสารสนเทศ ท.พ.
 :: ดูผลการเรียน (สำหรับนักเรียน)
 :: รายงานการมาเรียน
 :: รายงานการปฏิบัติงาน
 แผนการวัดผล
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 4
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5
 :: ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6
 เผยแพร่บทความ
 นายพิสิษฐ ศักดา
 :: Backward Design
 :: การสร้างวินัยเชิงบวก
 Best Practice
 :: เครื่องหนังและกะลามะพร้าว
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 :: นายพิสิษฐ ศักดา
 :: นายโกสินทร์ จันทร์ประสิทธิ์
 :: นายประยงค์ ด่วนเดิน
 :: นางสุลีพร ดีทอง
 :: นางจำเรียง ใจกว้าง
 :: นายภาณุมาศ ควนพิน
 :: นายณรงค์ ศิริยงค์
 :: นางสาวนรวีร์ รักเถาว์
 :: นางสาวอรวรรณ อินทรักษ์
 :: นางจันทร์นิพา พยัคฆพล
 :: นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์
 :: นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
 :: นายธนิต ดีทอง
 :: นายอรรถพล พลวัฒน์
                    อ่านต่อ..
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
 :: เอกสารหมายเลข 5
 :: -
 คําสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร
 :: เวรกลางคืน
 :: เวรกลางวันช่วงวันหยุด
 ::
 รวมลิงค์ต่างๆ
 ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 255 ม.1 ต.แม่นํ้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โทรศัพท์ 077-425053, 077-430323, 077-430310 โทรสาร 077-425470 E-mail :: tpp_school@hotmail.com , tpp.tablet@gmail.com
Create by :: ICT Team Theeparatpittaya, All Rights Reserved.