ข้อมูลทีปราษฎร์ฯ
 :: หน้าแรก
 :: ข้อมูลทั่วไป
 :: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 :: สิ่งเคารพ สักการะ
 :: ข้อมูลนักเรียน
 :: ข้อมูลบุคลากร
 :: บทเพลงชาว ท.พ.
 :: หมายเลขโทรศัพท์
 :: แผนที่โรงเรียน
 กลุ่มงาน
 :: บริหารทั่วไป
 :: งบประมาณและสินทรัพย์
 :: บุคลากร
 :: วิชาการ
 :: กิจการนักเรียน
 :: ICT
 บุคลากร
 :: คณะผู้บริหารโรงเรียน
 :: ครูและบุคลากร
     ภาษาไทย
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
     สุขศึกษาและพลศึกษา
     ศิลปะ
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ภาษาต่างประเทศ
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     เจ้าหน้าที่
     ภารโรง / แม่บ้าน / ยาม
 รวมลิงค์ต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ท.พ.
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผลการคัดเลือกรับตรงนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 
      ผลงาน ม.6 รุ่น 54 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ในการสอบตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของ 14 จังหวัดภาคใต้ โรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้มากที่สุด 10 โรงเรียนแรก จากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   จำนวนผู้เข้าชม 904 ครั้ง
คู่มือติดตั้งและใช้งาน Oracle Database 11g : Administration Workshop 
      คู่มือติดตั้งและใช้งาน สำหรับการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้าน ICT ประจำปี พ.ศ. 2554 ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 14 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมแม็กซ์ ถนนพระรามเก้า กทม Create by ภาณุวัฒน์ แสงกระจ่าง อณิมา รอตเสียงล้ำ สมคิด จรียานุวัฒน์  และทีมวิทยากรหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   จำนวนผู้เข้าชม 399 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป
 
ประชาสัมพันธ์งานแผนงานเรื่องการจัดทำโครงการและกิจกรรมตามแผนงบประมาณปี 2557 
             
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
 
เอกสารแนบ รายการสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ 
     
เอกสารสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ 
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารบุคลากร
 
รับสมัครคนสวน 
      รับสมัครคนสวน
ขอแสดงความยินดี....กับท่านผู้อำนวยการพิสิษฐ ศักดา กับวิทยฐานะผอ.เชี่ยวชาญ 
      อแสดงความยินดี....กับท่านผู้อำนวยการพิสิษฐ ศักดา กับวิทยฐานะผอ.เชี่ยวชาญ นับเป็นผอ.เชี่ยวชาญคนแรกของอำเภอเำกาะสมุย และผอ.เชียวชาญคนที่ 3 ของ สุราษฎณ์ธานี นับเป็นเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีครั้งยิ่งใหญ่ของชาวทะเลทอง
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารวิชาการ
 
ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 
         
ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนที่ชนะเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดพัทลุง 
       ขอแสดงความชื่นชมกับนักเร
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารกิจการนักเรียน
 
แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน สำหรับครูที่ปรึกษา 
      แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน เป็นรายห้อง สำหรับครูที่ปรึกษาดาวน์โหลดเพื่อกรอส่งกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เป็นไฟล์ RAR (มีการบีบอัดข้อมูลให้เป็นไฟล์เดียวกัน) เมื่อคุณครูดาวน์โหลดไปแล้วให้ทำการคลายการบีบอัด จะได้ไฟล์ Exel ระดับชั้นต่างๆ ให้คุณครูกรอกในระ
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
      โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาโดยฝ่ายกิจกรรมนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เมื่อวันที 11 กรกฎาคม 2557 งานนี้ อิ่มบุญกันถ้วนหน้าครับ
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหาร ICT
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
            ด้วย กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์จัดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสู่ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิว
ระบบตรวจสอบผลการเรียนแบบออนไนล์ 
       นักเรียนสามารถตรวจสอบระบบตรวจสอบผลการเรียนแบบออนไลน์ ได้ทาง บริการสารสนเทศ ท.พ. เลือก 
 บริการสารสนเทศ ท.พ.
 :: ระบบตรวจสอบผลการเรียน
     - ปีการศึกษา 2556
 :: รายงานการมาเรียน
 :: รายงานการปฏิบัติงาน
 เผยแพร่บทความ
 นายพิสิษฐ ศักดา
 :: Backward Design
 :: การสร้างวินัยเชิงบวก
 Best Practice
 :: เครื่องหนังและกะลามะพร้าว
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 :: นายพิสิษฐ ศักดา
 :: นายโกสินทร์ จันทร์ประสิทธิ์
 :: นายประยงค์ ด่วนเดิน
 :: นางสุลีพร ดีทอง
 :: นางจำเรียง ใจกว้าง
 :: นายภาณุมาศ ควนพิน
 :: นายณรงค์ ศิริยงค์
 :: นางสาวนรวีร์ รักเถาว์
 :: นางสาวอรวรรณ อินทรักษ์
 :: นางจันทร์นิพา พยัคฆพล
 :: นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์
 :: นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
 :: นายธนิต ดีทอง
                    อ่านต่อ..
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
 :: เอกสารหมายเลข 5
 :: -
 คําสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร
 :: เวรกลางคืน
 :: เวรกลางวันช่วงวันหยุด
 ::
 ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 255 ม.1 ต.แม่นํ้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โทรศัพท์ 077-425053, 077-430323, 077-430310 โทรสาร 077-425470 E-mail :: tpp_school@hotmail.com , tpp.tablet@gmail.com
Create by :: ICT Team Theeparatpittaya, All Rights Reserved.
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา