ข้อมูลทีปราษฎร์ฯ
 :: หน้าแรก
 :: ข้อมูลทั่วไป
 :: ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 :: สิ่งเคารพ สักการะ
 :: ข้อมูลนักเรียน
 :: ข้อมูลบุคลากร
 :: บทเพลงชาว ท.พ.
 :: หมายเลขโทรศัพท์
 :: แผนที่โรงเรียน
 กลุ่มงาน
 :: บริหารทั่วไป
 :: งบประมาณและสินทรัพย์
 :: บุคลากร
 :: วิชาการ
 :: กิจการนักเรียน
 :: ICT
 บุคลากร
 :: คณะผู้บริหารโรงเรียน
 :: ครูและบุคลากร
     ภาษาไทย
     คณิตศาสตร์
     วิทยาศาสตร์
     สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
     สุขศึกษาและพลศึกษา
     ศิลปะ
     การงานอาชีพและเทคโนโลยี
     ภาษาต่างประเทศ
     กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     เจ้าหน้าที่
     ภารโรง / แม่บ้าน / ยาม
 รวมลิงค์ต่างๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ท.พ.
 
12 สิงหา มหาราชินี 
       โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จัดให้มีกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ  12 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 ประกอบด้วย ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พิธีกล่าวถวายพระพร การแสดงเพลงกล่อมเด็ก และอ่านเรียงความที่ชนะเลิศเรื่องพระคุณของแม่.....
   จำนวนผู้เข้าชม 407 ครั้ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผลการคัดเลือกรับตรงนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ ปีการศึกษา 2555 
      ผลงาน ม.6 รุ่น 54 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ในการสอบตรงของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของ 14 จังหวัดภาคใต้ โรงเรียนที่มีนักเรียนสอบได้มากที่สุด 10 โรงเรียนแรก จากการจัดอันดับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   จำนวนผู้เข้าชม 726 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารทั่วไป
 
ประชาสัมพันธ์งานแผนงานเรื่องการจัดทำโครงการและกิจกรรมตามแผนงบประมาณปี 2557 
             
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
 
รายละเอียดคุณลักษณะคอมพิวเตอร์ 
     
ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
      เรื่องสอบราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดการเรียนการสอน จำนวน 10 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ตั้งแต่บัดนี้-23 มิถุนายน 2557 ในวันและเวลาราชการ  โทร.077-425053
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารบุคลากร
 
รับสมัครคนสวน 
      รับสมัครคนสวน
ขอแสดงความยินดี....กับท่านผู้อำนวยการพิสิษฐ ศักดา กับวิทยฐานะผอ.เชี่ยวชาญ 
      อแสดงความยินดี....กับท่านผู้อำนวยการพิสิษฐ ศักดา กับวิทยฐานะผอ.เชี่ยวชาญ นับเป็นผอ.เชี่ยวชาญคนแรกของอำเภอเำกาะสมุย และผอ.เชียวชาญคนที่ 3 ของ สุราษฎณ์ธานี นับเป็นเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีครั้งยิ่งใหญ่ของชาวทะเลทอง
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารวิชาการ
 
ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เรื่อง รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557 
         
ขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนที่ชนะเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดพัทลุง 
       ขอแสดงความชื่นชมกับนักเร
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารกิจการนักเรียน
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 
      โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาโดยฝ่ายกิจกรรมนักเรียนร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา เมื่อวันที 11 กรกฎาคม 2557 งานนี้ อิ่มบุญกันถ้วนหน้าครับ
กิจกรรม วันไหว้ครู 
      โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดกิจกรรม วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557
ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหาร ICT
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
            ด้วย กลุ่มงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์จัดโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีสู่ชุมชน กิจกรรมส่งเสริมเทคโนโลยีสู่ชุมชน ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัตการคอมพิว
ระบบตรวจสอบผลการเรียนแบบออนไนล์ 
       นักเรียนสามารถตรวจสอบระบบตรวจสอบผลการเรียนแบบออนไลน์ ได้ทาง บริการสารสนเทศ ท.พ. เลือก 
 บริการสารสนเทศ ท.พ.
 :: ระบบตรวจสอบผลการเรียน
     - ปีการศึกษา 2556
 :: รายงานการมาเรียน
 :: รายงานการปฏิบัติงาน
 เผยแพร่บทความ
 นายพิสิษฐ ศักดา
 :: Backward Design
 :: การสร้างวินัยเชิงบวก
 Best Practice
 :: เครื่องหนังและกะลามะพร้าว
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 :: นายพิสิษฐ ศักดา
 :: นายโกสินทร์ จันทร์ประสิทธิ์
 :: นายประยงค์ ด่วนเดิน
 :: นางสุลีพร ดีทอง
 :: นางจำเรียง ใจกว้าง
 :: นายภาณุมาศ ควนพิน
 :: นายณรงค์ ศิริยงค์
 :: นางสาวนรวีร์ รักเถาว์
 :: นางสาวอรวรรณ อินทรักษ์
 :: นางจันทร์นิพา พยัคฆพล
 :: นางสาววิไลลักษณ์ บุญรัตน์
 :: นางสาวอัญชรีย์ มีแสง
 :: นายธนิต ดีทอง
                    อ่านต่อ..
 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
 :: เอกสารหมายเลข 5
 :: -
 คําสั่งปฏิบัติหน้าที่เวร
 :: เวรกลางคืน
 :: เวรกลางวันช่วงวันหยุด
 ::
 ผู้ดูแลระบบ
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 255 ม.1 ต.แม่นํ้า อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330
โทรศัพท์ 077-425053, 077-430323, 077-430310 โทรสาร 077-425470 E-mail :: tpp_school@hotmail.com , tpp.tablet@gmail.com
Create by :: ICT Team Theeparatpittaya, All Rights Reserved.
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา